Food voor nu én in de toekomst

Bewust omgaan met voeding. Dit is onze belangrijkste stimulans om impact te maken. Balans is belangrijk. Met Meat-You-Halfway maken wij heerlijcke producten waarin balans de basis vormt voor ieder product. Meer dan de helft van al deze producten bestaat uit plantaardige ingrediënten, de andere helft bestaat uit vlees. Nog steeds lekker de lekkerste, met het oog op de eiwit transitie voor nu én in de toekomst.